Baki M 015 – Šabac
Radnja za popravku pekarske opreme

Bogdan Mijušković Baki
064 48 88 242
Email: bakim015@gmail.com

PIB 108722153

www.pekarskiaparati.com
www.platnazapekare.com